Hjem

Velkomen til nettsidene for Volda legesenter.


Sjølvbetening

Ved å bruke tenestene hos Helsenorge.no kan du

HELSENORGE
  • Bestille time
  • Fornye reseptar på faste medisinar
  • nytte E-konsultasjon

Alle elektroniske tenester er nå samla på ein plass.

Det er ikkje naudsynt å registrere seg – det er nok å ha fastlege i Volda og

oppdatere samtykket for tenesten på Helsenorge.

Du vil fremleis kunne få varslinger om avtaler, men du må oppdatere samtykket ditt på helsenorge for at varslinga skal starte. Varslinga omfatter kvittering på bestilt time og påminning 2 dager før timen. Du bestemmer sjølv kva type varsel du vil få på helsenorge.no

Tenesten som vi nytta tidliegare – MinHelse.no er no avvikla for vår del.

(Dersom fastlegen din skulle ha kortvarig fråvær vil ikkje resepten vere klar før legen er tilbake.

Ta då kontakt med legesenteret dersom du ikkje får tilbakemelding på bestillinga di tidsnok).

Hjelpesider og generell informasjon om tenesten finn du hos Helsenorge.

Ver spesielt merksam på at du må tillate tenestene i profilen din hos Helsenorge.