Hjem

Velkomen til nettsidene for Volda legesenter.

INFLUENSA-VAKSINE 2021

CORONA-VIRUSET:

Legane ved Volda legesenter anbefaler at ein fylgjer nasjonalt vaksinasjonsprogram mot koronavirus. Vi anbefaler ikkje frivillig vaksinering med vaksine frå Janssen og tilbyr difor ikkje denne tenesta.


Ring legesenteret hvis spørsmål om du er smitta med luftvegsinfeksjon – ikkje møt opp personleg.

Alle avtaler hos lege eller på laboratoriet må avtales på forehand. Møt til avtalt tid – vent i bil hvis du har mulighet. Du blir ringt til når det er din tur.

Informasjon frå Volda kommune om koronavirus og testing

Telefon 700 58 960


Informasjon om koronaviruset på Helsenorge.no

Oppdatert informasjon frå Folkehelseinstituttet


Lokale endringer ved Volda legesenter

Sjølvbetening

Ved å bruke tenestene hos Helsenorge.no kan du

HELSENORGE
  • Bestille time
  • Fornye reseptar på faste medisinar
  • nytte E-konsultasjon

Alle elektroniske tenester er nå samla på ein plass.

Det er ikkje naudsynt å registrere seg – det er nok å ha fastlege i Volda og

oppdatere samtykket for tenesten på Helsenorge.

Du vil fremleis kunne få varslinger om avtaler, men du må oppdatere samtykket ditt på helsenorge for at varslinga skal starte. Varslinga omfatter kvittering på bestilt time og påminning 2 dager før timen. Du bestemmer sjølv kva type varsel du vil få på helsenorge.no

Tenesten som vi nytta tidliegare – MinHelse.no er no avvikla for vår del.

(Dersom fastlegen din skulle ha kortvarig fråvær vil ikkje resepten vere klar før legen er tilbake.

Ta då kontakt med legesenteret dersom du ikkje får tilbakemelding på bestillinga di tidsnok).

Hjelpesider og generell informasjon om tenesten finn du hos Helsenorge.

Ver spesielt merksam på at du må tillate tenestene i profilen din hos Helsenorge.