CORONA

Vi gjer endringe på fleire områder i samband med Corona-epidemien.

Dersom du har symptomer frå luftveiene er det viktig at du ikkje møter opp personleg på legesenteret. RING på førehand for nærare avtale.

Vi ber om at timar som ikke haster blir avbestilt. Ein må også rekne med at det blir ein del endringar fremover med omsyn til bestilte timar.

Det blir lagt til rette for video-konsultasjonar slik at ein ikkje treng å møte på legesenteret og dermed reduserer smitterisiko.

Det vil i en avgrensa periode også vere rutiner for at sjukemeldingar kan lengast via helsenorge.no eller videokonsultasjon.

Det er oppretta eit eige Kohort-mottak ved Øyra skule for vurdering av tilstander med samtidige luftvegsplager. Oppmøte etter avtale med legesenteret. RING på førehand.