CORONA

Vi gjer endringe på fleire områder i samband med Corona-epidemien.

Dersom du har symptomer frå luftvegane er det viktig at du ikkje møter opp personleg på legesenteret. RING på førehand for nærare avtale.

Vi ber om at timar som ikke haster blir avbestilt. Ein må også rekne med at det blir ein del endringar fremover med omsyn til bestilte timar.

Det blir lagt til rette for video-konsultasjonar slik at ein ikkje treng å møte på legesenteret og dermed reduserer smitterisiko.

Det vil i en avgrensa periode også vere rutiner for at sjukemeldingar kan lengast via helsenorge.no eller videokonsultasjon.

Dersom du har feber eller symptomer frå luftvegane må du ringe legesenteret for å gjere avtale om videre undersøking.