Informasjon

 CORONA-VIRUSET - ring legesenteret hvis spørsmål om du er smittet - ikke møt opp personlig. 
Oppdatert informasjon: Folkehelseinstituttet


Nye nettsider 20.12.19.

Vi har fått nye nettsider.
Omlegging telefonsentral tirsdag 03.12. kl 1000
 

Det kan bli ustabile telefontenester mellom 10 og 12 denne dagen, Legevakt er tilgjengelig som vanleg.
 

Reseptar kan tingast på helsenorge.no
 

 

 

 

 

4. november 2019:
Nye tenester gjennom Helsenorge.no for kommunikasjon med Fastlegen; - reseptar, timar med meir.
Normal drift etter omlegging av datasystem.