Konsultasjon

Konsultasjonar foregår etter timebestilling, i vanleg kontortid.

E-konsultasjonar er tilgjengeleg på helsenorge.no

Heimebesøk kun etter avtale.