Legar

Fastlegane ved Volda legesenter:

 • Astrid Kiperberg
 • Silja Osdal Saure
 • Torhild Bøen
 • Anniken Blix
 • Nynke Douma
 • Margrethe Oma
 • Olav-Andre Myklebust
 • Oddvar Alfsvåg
 • Per Olav Brautaset
 • Arne Drabløs
 • Tor Grunde Simonsen
 • Jens Harold Inguito
 • Jonas Krøvel er LIS1-lege/turnuslege i perioden mars-august 24

Hvem har ledig plass på lista?