Legar

Fastlegane ved Volda legesenter:

 • Astrid Kiperberg
 • Silja Osdal Saure
 • Torhild Bøen
 • (Anniken Blix) Nynke Douma er vikar
 • Olav-Andre Myklebust
 • Oddvar Alfsvåg
 • Per Olav Brautaset
 • Arne Drabløs
 • Tor Grunde Simonsen
 • (Jan Egil Romestrand) Jens Harold Inguito er vikar
 • Marte Styrvold er LIS1-lege/turnuslege

Hvem har ledig plass på lista?