Legevakt

For akutthjelp, når liv og helse står på spel:

Ring 113

Ved behov for øyeblikkeleg legehjelp utanom legesenteret si kontortid (etter 1600 kvardagar eller i helgane ), skal dette avtalast ved å kontakte Legevaktsentralen tlf. 116117. Legevaktordninga er døgnkontinuerleg.

I samband med Corona-pandemien er det oppretta eit eige Kohort-mottak ved Øyra skule, Volda. Nærmere informasjon om oppmøtestad ved konsultasjoner på legevakt blir avtale med vakthavande lege eller legevaktsentralen


I perioden kl 16:00-22:00

blir legevaktordninga utført av Volda – Ørsta legevakt. Oppmøtested avtales individuelt med vakthavande lege.


I perioden 22:00 – 08:00

blir legevaktordninga utført av Søre Sunnmøre Interkommunale Nattlegevaktordning, lokalisert i Myrvåg eller Øyra Skule, Volda. Oppmøtested og avtale må avtalast på førehand med vakthavande lege.


Ring same telfonnummer 116117 for avtale.

For akutthjelp, når liv og helse står på spel: ring 113. 

Det gamle nummeret til legevakta vil fungere som før også etter 01. september 2015.