Priser

Prisar for legetenester er fastsett i Normaltariffen.
 

Denne finn du på helsenorge.no
 

Prisar på attestar finn du her.